Sanayi Bakanlığı’ndan projenize 100 bin TL hibe

0
1686

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş fikri olan gençlere 100 bin TL. hibe kredi verecek. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Teknogirişim Sermayesi Desteği programına mezuniyetlerine 1 yıl kalmış öğrenciler ve mezuniyetlerinin üzerinden en fazla 5 yıl geçmiş genç girişimciler başvurabilecek. Başvurular 1 Ekim – 1 Kasım tarihleri arasında yapılabilecek.

Gençleri iş hayatına kazandırmak için 5746 Sayılı Kanunun destek mekanizmalarından birisi olan“Teknogirişim Sermayesi Desteği”; Örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce almış kişileri kapsıyor. Programın amacı, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerini teşvik etmek.

Teknogirişim Sermaye Desteği alabilmek için 1 Ekim – 1 Kasım tarihleri arasında başvuru yapabilirsiniz. Başvurunun ardından desteklenmesi uygun bulunan girişimci, işletmesini kurmasını müteakip en fazla 100.000 TL ve bir yıl süre ile desteklenecek.

Destek başvuru koşulları

  • Programa üniversitelerin örgün öğrenim veren, herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış gerçek kişiler başvurabilmek.
  • “Bir yıl içinde mezun olabilme” şartı, ilgili üniversitenin yetkili birimlerince Teknogirişim Sermayesi Desteği için talepte bulunulan merkezî yönetim kapsamındaki kamu idaresi adına düzenlenen bir yazıyla,
  • “ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce alma” şartı ise ilgili üniversitelerce verilen çıkış belgesiyle veya diplomayla belgelenecek.
  • Destekten, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idaresi tarafından kabul edilmiş iş planına uygun biçimde ve destek başvurusundan sonra ihdas edilmiş ve girişimcinin tek başına temsil ve ilzama yetkili olduğu işletme yararlanabilecek.

Destek kapsamında bulunan gider kalemleri

  • Makina, donanım, yazılım ve yayın giderleri,
  • Sarf malzemesi giderleri
  • Personel giderleri,
  • Hizmet alımı ve danışmanlık giderleri (Toplam bütçenin %20’sini geçemez),
  • Genel işletme giderleri.

740 şirket kuruldu

Teknogirişim Sermayesi Desteği Programına 2009-2012 döneminde toplam 3.339 başvuru yapıldı. Değerlendirme Komisyonunun çalışmaları sonucunda  767 girişimciye ait  iş fikri desteklenmeye değer bulundu. Girişimcilerin işletmesini kurmasını müteakip 740 işletme ile sözleşme imzalandı.

Ayrıntılı bilgi için;
www.sanayi.gov.tr

YORUM YAP

Please enter your comment!
Please enter your name here