TÜBİTAK’tan iş fikrinize 500 bin TL kredi

0
2048

Bireysel girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini firma kurarak yenilikçi ürünlere dönüştürebilmeleri için iş fikrinden pazara kadar olan faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlayan TÜBİTAK iş fikri olan girişimcilere 500 TL’ye kadar kredi imkanı sunuyor. TÜBİTAK’tan destek alabilmek için;  Örgün öğrenim veren herhangi bir lisans programından mezun veya herhangi bir yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci veya herhangi bir yüksek lisans veya doktora programından mezun olmanız gerekiyor.

1. Aşama: İş fikrinden projeye

İş fikri başvuruları çağrı ile alınır ve TÜBİTAK tarafından değerlendirilir. İş fikri uygun bulunan girişimcilere;
• İş Planı hazırlama ve girişimcilik eğitimi
• İş rehberliği desteği
verilerek iş fikri iş planına dönüştürülür. Girişimci hazırladığı İş Planıyla 2. aşamaya başvurur.

2. Aşama: Şirketleşme ve Teknolojik Doğrulama

1. aşamada hazırlanan İş Planları panel ve ilgili komiteler tarafından 3 boyutta değerlendirilir. İş planının teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü, iş planının uygunluğu ve yapılabilirliği, iş planının ticarileşme potansiyeli uygun bulunan girişimcilerden sermaye şirketi kurmaları istenir. Bu aşamada firmaya 100.000 TL’ye kadar geri ödemesiz sermaye desteği sağlanarak, iş fikrini ispatlayacak bir çıktı (ön prototip, demo, yazılım algoritması,vb) elde etmesi beklenir. Bu aşama süresince isteğe bağlı olarak teknik, mali ve idari rehberlik desteği sağlanır.

2. Aşamada desteklenecek projelerin süresi en fazla 12 aydır.

Desteklenen projelerde sermaye desteğinin;
• İlk ödemesi sözleşmenin imzalanmasının ardından,
• Ara ödemesi desteğin ilk dönem raporunun,
• Son ödemesi ise son dönem raporunun değerlendirilmesinin ardından aktarılır.

Desteklenen gider kalemleri
• Personel giderleri,
• Seyahat giderleri,
• Alet, teçhizat, yazılım, yayın giderleri,
• Malzeme ve sarf giderleri,
• Yurtiçi danışmanlık ve hizmet alımları,
• Yeminli Mali Müşavir giderleri (YMM),
• Proje genel giderleri (%20)

3. Aşama: İleri Ar-Ge proje desteği

Firmalar 2. aşama çıktıları üzerinde daha fazla Ar-Ge çalışmasına ihtiyaç duyuyorlarsa, 3. aşamaya başvurabilirler. Bu aşamaya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan daha önce teknogirişim sermaye desteği almış firmalar da başvurabilir. Bu kapsamındaki firmaların aldıkları teknogirişim desteğinin üzerinden 24 ay geçmemiş olması ve projeleri başarıyla tamamlamış olmaları gerekir.

Projeler komite tarafından 2 boyutta değerlendirilir.
• Projenin endüstriyel Ar-Ge gereksinimi ve karşılanma durumu
• Proje planı ve kuruluşun alt yapısının uygunluğu

Uygun bulunan projeler TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında desteklenir. Firmaların 550.000 TL’ye kadar bütçeli ve en fazla 18 ay süreli projelerine %75 hibe destek sağlanır. Proje sonunda “ticari prototip” elde edilmesi beklenir.TÜBİTAK

Desteklenen gider kalemleri
• Personel giderleri,
• Seyahat giderleri,
• Alet, teçhizat, yazılım, yayın giderleri,
• Malzeme ve sarf giderleri,
• Danışmanlık ve hizmet alımları,
• Üniversitelere yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri,
• Proje hazırlatma giderleri,
• Yeminli Mali Müşavir giderleri (YMM),
• Proje genel giderleri (%10)

Firmaya birden fazla ön ödeme sağlanarak finansman zorluklarının aşılması hedeflenir.

4. Aşama: Ticarileştirme

Önceki aşamada elde edilen ürünlerin ticarileşmesi için firmalara aşağıdaki destekler sağlanır:
• Sektörün önde gelen firmaları ile bir araya getirecek proje pazarları düzenlenir.
• Girişim sermayesi sağlayan kuruluşlara ve yatırımcılara erişimleri sağlanır.

2. aşama çıktısı ticarileşebilecek durumda ise 4. aşamaya doğrudan geçiş yapılabilir.

Başvuru Takvimi

2 Mayıs – 3 Haziran
1. Aşama İş Fikri başvurularının alınması
15 Temmuz – 26 Ağustos
2. Aşama İş Planı başvurularının alınması
Kasım 2013
Şirket kurulumu
Ocak 2014
İş Planı destek sürecinin başlaması

Detaylı bilgiye ve başvuru formlarına buradan ulaşabilirsiniz

YORUM YAP

Please enter your comment!
Please enter your name here